Contact Us

Error: Contact form not found.

Prag Tarihi

Çek Cumhuriyeti – Prag tarihi 8.yüzyıl itibariyle bölgeye yerleşmeye başlayan ilk Slav kavimleriyle başlıyor, tam bir kavşak noktasında bulunan topraklar defalarca el değiştiriyor nitekim Çeklerin tam bağımsızlığa kavuştukları dönemi 1989 kadife devrimi diyebiliriz.

Prag gezilecek yerler ve Prag turları, Prag otel rezervasyonları, Prag havalimanı transferleri hakkında hemen bilgi almak istiyorsanız WhatsApp tan ulaşabilirsiniz+420 608 367 532 , Prag’da gezilecek yerleri Prag’da Türk rehber Barış eşliğinde keşfedin.

Çek Cumhuriyeti – Prag Tarihi

  • Kronolojik tarih
  • Çek tarihine genel bakış
  • Husit savaşları ve Prag’da Ortaçağ dönemi
  • Avusturya – Macaristan imparatorluğu altında Bohemia krallığı dönemi
  • Birinci dünya savaşı sonrası ilk Çek cumhuriyeti
  • İkinci dünya savaşı sonrası komünist yönetim dönemi
  • Kadife devrim 1989
  • Çek ve Slovakya ayrımı
  • Çek cumhuriyeti ve Avrupa birliği

Çek Cumhuriyeti Prag Tarihi – Kronolojik

MÖ 4000 yılına tarihlenen bulgular ulusal müzede sergilenmektedir

MÖ 5.-2. YY Kelt yerleşimi bulguları

MS 5.-6. YY İkinci kavimler göçünde Slavlar bu bölgeye ulaşıyor

MS 8.YY – Prag “Mala Strana” küçük mahalleye ilk Çekler yerleşiyor

MS 8.-9. YY Prag kalesinde ilk yapılar ortaya çıkıyor

880 yılında Premysled ailesi ile ilk krallık ortaya çıkıyor

926 yılında St.Vitus katedralinin temelleri atılır, kral Vaslav döneminde hristiyanlık kabul edilir

1232-34 Vltava nehrinin karşısındaki eski şehir yerleşimi çoğalır ve ilk belediye inşa edilir, sonradan astronomik saat kulesi bu binaya eklenir.

1316 yılında Kral Charles ile Lüksemburg ailesinin hanedanlığı başlar

1345 Charles üniversitesi kurulur

1357 Charles köprüsü inşa edilir

1402-13 Jan Hus ile Katolik kilisesine başkaldırı hareketi başlar

1526 Habsburg hanedanlığı başlar (Sonradan Avusturya-Macaristan imparatorluğu olur)

1584-1612 Rudolph 2. Döneminde Habsburgluların yönetim yerleşkesi Prag kalesi olur sonradan Viyana’ya geçer.

1818 Prag ulusal müzesi inşa edilir

1848 İlk milli kongre kurulur ve devrim hareketi başlar

1918 Birinci dünya savaşı sonrası Çekoslovakya cumhuriyeti kurulur Prag başkent olur

1939 Hitler ülkeyi savaşmadan teslim alır

1945 Mayıs devrimiyle Prag özgürlük hareketi başlar

1948 Komunistler askeri darbe ile yönetimi ele geçirir

1974 Prag’da ilk metro inşa edilir

1968 Prag baharı, Vaslav meydanında Çekoslovak gençlerin komunizme başkaldırısı Rus işgaliyle sonuçlanır

1989 Kadife devrim gerçekleşir, komunist sistemden demokrasiye geçilir.

1993 Çek ve Slovakya ayrılır, Prag Çek Cumhuriyetinin başkenti olarak devam eder ve Unesco kültür mirası listesine eski şehrin tamamı alınır

1999 Nato’ya girer

2004 Avrupa birliğine girer

2009 Avrupa birliği konsey başkanlığı yapar

Çek tarihine genel bakış

Slavlar kavimler göçü esnasında bizim Türk boyları gibi, farklı boylar halinde karadenizin kuzeyinden batıya doğru göç ederler. Çek ve Slovaklar’ı günümüzde de diğer slav boylarından (Lehler,Yugoslavlar,Ruslar) ayıran en büyük özelliği en batıya yerleşmiş olmaları, Alman ve Avusturyalılarla komşu olmasının sağladığı kültür farklılıklarıdır. Bunun sonucunda aslen köylü bir toplum olmasına rağmen, batı Avrupalılarla yoğun kültür etkileşimi şehirleşme ve gelişmesine neden olmuştur.

Tarihlerindeki dönüm noktası Lüksemburg asıllı olan 4.Charles’ın Prag’a yerleşmesi ve yönetimi ele geçirmesidir. Kral Charles döneminde (1346-1378) Prag’a bugünkü görünümünü ve değerini kazandıran, Prag kalesinde önemli yapılar, Astronomik saat kulesi inşa edilmiştir. Köylerde yaşayan halk şehir yaşamıyla Charles döneminde tanışmıştır. Prag’ı güzelleştiren bu yapılar kısa sürede Avrupa’da ses getirmiş ve Prag’ın günümüze kadar devam eden “en güzel orta çağ şehri” ünvanını kazanmasına neden olmuştur.

prag tarihi
Prag Tarihi

Çekler ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu

Çeklerin diğer Slav boylarının aksine pek savaşçı olmaması, Katolik kilisesine karşı yapılan Husit savaşları haricinde kayda değer hiçbir savaşa fiilen katılmamış olması da tabiî ki bugün dahi bizlere ortaçağ dönemi havasını yaşatıyor. Gerçekten de komunist dönem yapılarını ve birkaç yeni yapıyı çıkardığınızda, geceleri araç ve insan yokken sokaklarda yürüdüğünüzde sanki bir zaman makinesiyle 500 yıl öncesinde olduğunuzu hissettirir sizlere.

Çekler bu topraklarda 3 krallık kurar, en güçlüsü Prag merkezli Bohemya, güney Çek topraklarında kurulan Moravya, Çek-Polonya sınırında küçük bir krallık Silesya. Bu krallıklar daha sonraları Habsburg hanedanlığına bağlanır. Özellikle 2.Viyana kuşatması sonrası Osmanlı İmparatorluğunu yenilgiye uğratmasıyla siyasi ve askeri güç artık tamamen Viyana’ya geçer. 1699 Karlofça anlaşmasıyla büyük Avusturya-Macaristan imparatorluğu resmen kurulduğunda Çek krallıkları birinci dünya savaşına kadar bu imparatorluk toprakları olarak yönetilir.

prag-avusturya-macaristan-imparatorlugu
Çek Cumhuriyeti – Prag Tarihi Meydan

Bohem Yaşam – Prag Tarihi

Başkentin Viyana olması bütün saldırıların oraya yönelmesi sonucunda Prag şehri kendi halinde, kavga gürültüden uzak huzurlu bir dönem geçirir.  Bu dönemde orta Avrupa da yaşamış sanatkarların uğrak şehri olmasının en önemli nedeni budur. Her ne kadar gerçekte Fransa’ya göç etmiş Çek asıllı Roman vatandaşların yaşam biçiminden türemiş olsa da “Bohem yaşam tarzı” nın doğduğu yerdir Prag.

Prag tarihi birinci dünya savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile müttefik giren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kaybeden taraftadır, dağılan imparatorluktan doğan Çekoslovakya Cumhuriyeti 1918’de ilan edilir.

prag-bahari
Prag Tarihi

Çekoslovakya Tarihi

İkinci dünya savaşında Nazilere savaşmadan teslim olurlar bu Prag tarihi için bir dönüm noktası olur ve savaş sonunda da Rusların kontrolüne bırakılırlar. Bu nedenle orta Avrupa’da, savaşın en büyük yıkımını yaşayan bu topraklarda, kazara düşen birkaç bomba haricinde en az hasarla çıkan şehirdir. Rusların himayesinde komunist rejimle yönetilen Çekoslovakya 1989’da Berlin duvarının yıkılmasıyla Çek topraklarında Kadife devrim olarak adlandırılan hareketle demokrasiye geçerler. Kısa süre sonra da birbirine kurşun atmadan ayrılmış tek örnek olarak tarihe geçen Çek CumhuriyetiSlovakya Cumhuriyeti ayrışımı gerçekleşir. Neden ayrıldıkları halkın o dönemi yaşamış insanlarına sorduğumda, onların da pek fark edemedikleri bir Alman oyununun sonucu olduğu aşikardır. Yanlarında Almanya ve Avusturya’ya rakip, güçlenme potansiyeli olan sanayi altyapısı kurulmuş, eğitimli nüfusa sahip Çekoslovakya büyük bir tehdit oluşturuyordu. Zira Çek ve Slovaklar şive farkıyla aynı dili konuşuyor, yüzyıllardır birlikte yaşamış, kültürel farkları pek olmayan halklardır.

1993’de ikinci cumhuriyet olarak adlandırılan Çek Cumhuriyeti kurulur ve başkent Prag olarak devam eder. Slovakya’nın başkenti Brastislava olur. Nihayet 2004 yılında ikisi de Avrupa birliğine girerler, şuanda Schengen sınır birliğinde ve Avrupa parlamentosundadır.

prag-kadife-devrim
Kadife Devrim
Prag gezisi boyunca ihtiyacınız olacak tüm bilgileri aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz

Prag’da konser biletlerini bu linkten bulabilirsiniz ; https://www.ticketportal.cz